Commissie Kunstenaars - Organogram

Terug naar de pagina Samenstelling van de Commissie Kunstenaars

Voorzitter

de heer Fernand DE VLIEGHER.

Plaatsvervangende Voorzitter

de heer Rudi LECOUTRE

Kamer van de Franse taalrol

Effectieve leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Pierre DELCHEVALRIE;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: de heer Stéphane SCHÜTZ;
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Claire DE HAAN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • CGSLB: De Heer Jean-François LAMBILLON;
 • CSC: De heer Marc SCIUS;
 • FGTB: De heer José GRANADO ARANZANA.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • De heer Eric GALAND;
 • De heer Laurent FACK;
 • De heer Laurent HACHA;

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Tanguy ROOSEN;
 • De heer Jamal YOUSSFI;
 • Mevrouw Maëlle DELAPLANCHE.

Een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap:

 • De heer Pol MARESCHAL.

Een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap, wanneer de kamer van de Franse taalrol zich moet uitspreken over een dossier van een kunstenaar die in het Duitstalige gebied woont:

 • De heer Jörg ZIMMERMANN..

Plaatsvervangende leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: De heer Pascal KESTEMAN;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: mevrouw Christelle BUKASA-NSENGA;
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Elena VACHAUDEZ.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • CGSLB: de heer Dominik ROLAND;
 • CSC: de heer Didier GILQUIN;
 • FGTB: de heer Stéphane PIRON.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • Mevrouw Lolita BECKER;
 • Mewrouw Françoise HAVELANGE;
 • Mevrouw Joëlle DAGRY.

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Frederic YOUNG;
 • Mevrouw Clara THOMINE.

Kamer van de Nederlandse taalrol:

Effectieve leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Evert STERCKX;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: mevrouw Eveline VANDERCRUYSSEN
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Kelly VERBERCKMOES.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • ACLVB: de heer Niels Vandewiele
 • ACV: de heer Tijs Hostyn
 • ABVV: de heer Tristan Faes.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • Mevrouw Kristel VNCORENLAND;
 • Mevrouw Kristien MUSCH;
 • De heer Amin DRIDI;

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • Mevrouw Nikol WELLENS;
 • De heer Wouter VAN LOO;
 • Mevrouw Barbara DELFT.

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap:

 • De heer Carlos BOERJAN.

Plaatsvervangende leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: mevrouw Annelies VANDENBERGHE;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: mevrouw Katrien ANTHONISSEN;
 • Een vertegenwoordiger van RVA: de heer Thibaut VAN EYCK.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • ACLVB: Mevrouw Farah CIRPI;
 • ACV: Mevrouw Nathalie DIESBECQ;
 • ABVV: Mevrouw Inge HERMANS.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • Mevrouw Sophie VAN LAERE; 
 • Mevrouw Niek VERLINDEN;
 • /

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Sam EGGERMONT;
 • De heer Jelle SPRUYT;
 • De heer Lucas DECLERCQ.