Nieuws

Mededeling van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars

Het secretariaat van de Commissie is niet beschikbaar van 23 december tot en met 2 januari.

Gelieve hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen indien u een vraag heeft met betrekking tot uw dossier of betreffende de registratie van uw prestaties in het kader van de KVR.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Mededeling van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars

Het secretariaat van de Commissie is niet beschikbaar op 31 oktober, 1 en 2 november en van 11 tot en met 15 november.

Gelieve hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen, indien u een vraag heeft in verband met uw dossier, of betreffende de registratie van jullie prestaties in het kader van de KVR.

Hervorming van het kunstenaarsstatuut

Vanaf 1 oktober 2022 verandert de werkloosheidsregeling. Werknemers in de kunstensector zullen profiteren van een nieuwe werkloosheidsdekking die beter aan hun profiel en aan de specifieke kenmerken van hun beroep is aangepast.

Deze nieuwe regels worden ingevoerd bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2022. Deze tekst, die reeds beschikbaar is op de website van de FOD Justitie, zal worden ingevoegd in het koninklijk besluit van 25 november 1991 tot regeling van de werkloosheid vanaf 1 oktober aanstaande.

Meer informatie over de nieuwe regels die in de nabije toekomst op u van toepassing zullen zijn, vindt u op de website van de RVA. Indien u reeds beschikt over het kunstenaarsstatuut, vindt u nuttige informatie in het informatieblad T29. Indien u nog niet in aanmerking komt voor het kunstenaarsstatuut, maar in de toekomst wel wilt profiteren van de nieuwe maatregelen voor kunstwerkers, raadpleeg dan het informatieblad T30.

Mededeling aan de kunstenaars

Sommigen van u hebben horen spreken over de hervorming, en vragen nog snel een kaart aan voordat deze een feit is.

Dat is niet nodig! Waarom niet?

  • De hervorming voorziet in de vervanging van de KVR (kleinevergoedingsregeling) door de AKV (amateurkunstenvergoeding).
  • Wanneer de hervorming in werking treedt, kunnen geldige kaarten niet langer worden gebruikt, en hoeven kunstenaars geen prestaties meer op Artist@Work te registreren.
  • In het AKV-systeem ligt het dagplafond lager en moet de opdrachtgever de prestatie online registreren. De kunstenaar moet enkel een profiel in het platform aanmaken. Er hoeft vooraf geen specifieke aanvraag meer bij de Commissie ingediend te worden om amateurprestaties te mogen verrichten.

Working in the arts On Tour

14.06 Save the date : Working in the Arts On Tour !

“Van Kunstenaarsstatuut naar kunstwerkattest”

Wil je alles weten over de hervormingen in het kunstenaarsstatuut? Op 14 juni van 19u tot 21u30 gaan kunstwerkers in gesprek met ministers Frank Vandenbroucke en Pierre-Yves Dermagne in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel.

Wil je meedoen? Schrijf je in hier đŸ‘‰https://cutt.ly/MJbNuw1

Het gedetailleerde programma van de “Working in the Arts On Tour” zal binnenkort wordt aangekondigd ...

Facebook Event

Jaarverslag 2021

Ons jaarverslag 2020 staat online in de rubriek “Publicaties”.

Wij nodigen alle personen die belangstelling tonen voor onze werkzaamheden uit om het te raadplegen.

Hervorming van het kunstenaarsstatuut : Inwerkingtreding

Er is een verandering voor de kunstenaars. Zoals u weet, is het  "kunstwerkattest" op 6.05.2022 officieel door de Raad van Ministers goedgekeurd.

Het kunstwerkattest is echter nog niet van kracht. Er moet nog een uitvoerings- en IT-ontwikkelingsfase komen.

Het kunstwerkattest wordt pas van kracht in september 2023. Tot dan zal de Commissie Kunstenaars de aanvragen voor kaarten, visa en zelfstandigheidsverklaringen blijven verwerken.

U zult op de hoogte worden gehouden van de vooruitgang van dit project op onze website https://artistatwork.be/nl in de rubriek "Nieuws".

Hervorming van het kunstenaarsstatuut

Vorig jaar besliste de regering werk te maken van een verbetering van het Kunstenaarsstatuut. In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteert en ondersteunt de FOD Sociale Zekerheid de raadpleging van de culturele sector via een digitaal platform Working in the Arts, als een innovatief voorbeeld van burgerparticipatie.

Na 128 voorstellen door 470 deelnemers op "Working In The Arts" én 19 vergaderingen door een technische werkgroep met federaties en experten is er nu een modernisering van het kunstenaarsstatuut!

Deze ochtend (vrijdag 6/5/2022) werd het nieuwe 'kunstwerkattest' officieel gevalideerd door de ministerraad. Met dat unieke attest krijgt elke kunstwerker - iemand die een noodzakelijke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering - voortaan op een eenvoudige en adequate manier toegang tot onze sociale zekerheid.

20 jaar na de invoering van het kunstenaarsstatuut is dit een belangrijke stap vooruit en een noodzakelijke update voor een volwaardige sociale bescherming van kunstwerkers, benadrukken ministers Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken), Pierre-Yves Dermagne (Werk) en David Clarinval (Zelfstandigen).

Een uniek kunstwerkattest afgeleverd door de 'kunstwerkcommissie', met aandacht voor starters, met waardering van ‘onzichtbaar werk’, inclusief regelingen op maat van zelfstandigen en met een nieuwe amateurkunstenvergoeding, dit alles is wat deze modernisering van het kunstenaarsstatuut realiseert!

Nieuwe maatregelen voor de werknemers van de artistieke sector

De toepasselijke maatregelen kunnen op de website van de Rva worden geraadpleegd

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag 2020 staat online in de rubriek “Publicaties”.

Wij nodigen alle personen die belangstelling tonen voor onze werkzaamheden uit om het te raadplegen.