FAQ overgangsmaatregelen

 1. Tot wanneer kan ik een kunstenaarskaart aanvragen? 

Een nieuwe kaart nodig: dien uw aanvraag vóór juli in. 

Een hernieuwing nodig: de kaarten die tussen 15/04/2023 en 31/12/2023 verstrijken, worden automatisch verlengd tot 31/12/2023. U hoeft niets te doen.
 

 1. Tot wanneer kan ik een kunstenaarsvisum aanvragen?  

Een nieuw visum nodig: dien uw aanvraag vóór juli in. 

Een hernieuwing nodig: Heeft u een nieuw visum nodig en wenst u in voorkomend geval gebruik te maken van de mogelijkheid om uw visum om te zetten in een gewoon kunstwerkattest, vraag dan tijdig en uiterlijk op 30 juni 2023 een verlenging aan.  

Indien er informatie zou ontbreken in uw op tijd ingediende aanvraag, dan wordt u nog altijd de mogelijkheid geboden om deze aan te vullen.

Opgelet: visa die vervallen tussen 01/07/2023 en 31/12/2023 worden automatisch verlengd tot 31/12/2023. 

Ter herinnering: het kunstenaarsvisum is geen basisvereiste om aanspraak te kunnen maken op de kunstwerkuitkering. Meer informatie op www.rva.be 
 

 1. Tot wanneer kan ik mijn ZV aanvragen? 

Een nieuwe ZV nodig: dien uw aanvraag vóór september in. 

Een hernieuwing nodig: dien uw aanvraag ook vóór september in.

Indien er informatie zou ontbreken in uw op tijd ingediende aanvraag, dan wordt u nog altijd de mogelijkheid geboden om deze aan te vullen.

 1. Is er een overgangsmaatregel voor de houders van de kaart? 

Uitzonderlijk wordt de geldigheidsduur van de kunstenaarskaart die tussen begin april en eind december verstrijkt automatisch verlengd tot 31/12/2023. 

De reglementering voorziet in een overdracht van de contactgegevens van de kaarthouders in het nieuwe platform voor amateurprestaties in het kader van de AKV. Uw profiel van uitvoerder, dit wil zeggen van persoon die mogelijk amateurprestaties uitvoert, zal dus vooraf zijn ingevuld.
 

 1. Is er een overgangsmaatregel voor de houders van het visum? 

Uitzonderlijk wordt de geldigheidsduur van het kunstenaarsvisum dat tussen begin april en eind december verstrijkt automatisch verlengd tot 31/12/2023. 

De reglementering bepaalt dat de personen die in het bezit zijn van een kunstenaarsvisum dat geldig is op 1 januari 2024 automatisch een gewoon kunstwerkattest zullen ontvangen met dezelfde einddatum van de geldigheidsduur als die van het visum met een minimum van 2 jaar geldigheid in alle gevallen.
 

 1. Is er een overgangsmaatregel voor de houders van de ZV? 

Neen. De ZV zal in 2024 niet meer bestaan en de nog geldige ZV’s vervallen bij het verstrijken van de geldigheidsduur ervan.
 

 1. Wat gebeurt er met de kleine vergoedingsregeling na 2024?  

Op 1 januari 2024 verdwijnt de kleine vergoedingsregeling (KVR) en zal deze worden vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV). 

In 2024 zal het dus niet langer mogelijk zijn voor een kunstwerker om een aanvraag voor een kunstenaarskaart in te dienen bij de Commissie Kunstenaars, aangezien deze kaarten niet meer zullen bestaan.  

Om gebruik te kunnen maken van de amateurkunstenvergoeding zullen zowel de kunstwerker (voortaan “uitvoerder” genoemd) als de opdrachtgever zich op voorhand moeten registreren bij de RSZ door middel van het platform Working in the Arts en zal de opdrachtgever de in het kader van de AKV uitgevoerde artistieke activiteiten via hetzelfde platform moeten registreren. 

Nieuw is dus dat niet langer de kunstwerker de prestaties zal moeten invoeren, maar wel de opdrachtgever. 

Net zoals het geval was voor de kleine vergoedingsregeling zijn er bepaalde maxima die niet mogen worden overschreden om gebruik te kunnen maken van de AKV: 

 • geen onkostenvergoeding lager dan 45 euro en hoger dan 70 euro per dag en per opdrachtgever ontvangen; 
 • maximum 30 dagen per kalenderjaar gebruik maken van de AKV;  
 • niet meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde opdrachtgever presteren. 

Indien de uitvoerder, in de loop van eenzelfde dag, voor verschillende opdrachtgevers artistieke activiteiten uitoefent, mogen de hem toegekende vergoedingen niet lager zijn dan 45 euro of hoger dan 70 euro per opdrachtgever, noch lager zijn dan 45 euro of hoger dan 70 euro vermenigvuldigd met het aantal opdrachtgevers die voor die dag een beroep op hem hebben gedaan.
 

 1. Wat gebeurt er met de Commissie Kunstenaars?  

Vanaf 1 januari 2024 zal de Commissie Kunstenaars niet meer bestaan en wordt deze vervangen door de nieuwe Kunstwerkcommissie. 

Deze nieuwe Commissie zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van dezelfde organisaties als de Commissie Kunstenaars, maar zal evenwel bestaan uit 50% deskundigen van de kunstensector. 

Voor meer details over de precieze samenstelling, zie vraag nr. 11 van FAQ Nieuwe regels.

 

 1. Kan ik mijn kunstenaarskaart na 2024 nog gebruiken?  

De huidige reglementering bepaalt dat de kunstenaarskaart 5 jaar geldig is. 

De hervorming van het kunstenaarsstatuut die momenteel aan de gang is, omvat veranderingen op het niveau van de kleine vergoedingsregeling (KVR).  

Vanaf 1/1/2024 zal de kunstenaarskaart niet meer bestaan en zal de KVR worden vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV). 

Daarbij zal uw kaart vanaf deze datum automatisch vervallen, omdat zij juridisch gewoon niet meer zal bestaan.