Aanvraag kunstenaarsvisum

Aanvraag Kunstenaarsvisum

Het is bestemd voor personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar wel tegen verloning en in opdracht  van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die lijken op die van een arbeidsovereenkomst. Het verkrijgen van dit visum is verplicht voor kunstenaars die onderworpen willen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Voorwaarden

  • Artistieke prestaties leveren en/of kunstwerken produceren
  • Tegen vergoeding
  • In opdracht van een opdrachtgever

Voordelen

  • Je bent onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers.
  • dit opent socialezekerheidsrechten (werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen, enz.....)

Opgelet

  • Het kunstenaarsvisum en het kunstenaarsstatuut toegekend door de RVA zijn twee verschillende dingen.
  • Voor meer informatie over het kunstenaarsstatuut dat door de RVA wordt toegekend, kan je contact opnemen met deze instelling.
  • Je hebt geen kunstenaarsvisum nodig als je je artistieke prestaties levert op basis van een arbeidscontract.